Liewen um Waasser - Diskussiounsronn 2

Dem Waasser rëm Raum ginn: Léisungsusäz fir méi lieweg Gewässer

Den Nohaltegkeetsministère zesumme mat der Waasserverwaltung soe villmools Merci fir Ären Interessi um Entworf vum 3. Waasserbewirtschaftungsplang.

D’Diskussiounsronn vun dësem Mëttwoch, den 30.6.2021 um 18:00 Auer, dréint ëm d’Thema:

Liewen um Waasser
Dem Waasser rëm Raum ginn: Léisungsusäz fir méi lieweg Gewässer

Wéi kréie mir d’Moossnamen aus dem Entworf vum 3. Waasserbewirtschaftungsplang am beschten ëmgesat?

Et huelen deel :

  • Jean-Paul Lickes, Direkter vun der Waasserverwaltung; 
  • Jos Scheuer, President vun der Lëtzebuerger Sportfëscherfederatioun (FLPS);
  • Frank Richarz, Vertrieder vun der Flosspartnerschaft Öewersauer;
  • Nico Kass, Vertrieder vun der Landwirtschaftskummer;
  • Pit Losch, Vertrieder vun der “Direction des énergies renouvelables” vum “Département de l’énergie” vum Ministère fir Energie a Landesplanung.

D’Diskussiounsronn gëtt geleet vum Här Jürgen Stoldt. Dir kënnt all Är Froen, Ureegungen an Iwwerleeungen zum Entworf vum 3. Waasserbewirtschaftungsplang aktiv iwwert d’Chatfunktioun mat abréngen. Mir freeën eis op ee flotten Echange.

Dernière mise à jour