Administration de la gestion de l'eau - Actualités Suivez les dernières informations Administration de la gestion de l'eau Administration de la gestion de l'eau http://eau.gouvernement.lu/fr/actualites.html Administration de la gestion de l'eau - Actualités http://eau.gouvernement.lu/fr/actualites.html Suivez les dernières informations Administration de la gestion de l'eau 413 80 1440 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 Saturday Sunday Thu, 10 Jun 2021 14:03:54 +0200 Thu, 10 Jun 2021 14:03:54 +0200 CORONASTEP Report 77 (Week 23-Partial) SARS-CoV-2 Sewage Surveillance in Luxembourg This report 77 presents the results of SARS-CoV-2 contamination of wastewater at the entrance of the 13 wastewater treatment plants analysed at the beginning of the week 23 of 2021. The SARS-CoV-2 RNA flux measured in... Thu, 10 Jun 2021 14:03:54 +0200 http://eau.gouvernement.lu/fr/actualites/2021/06-juin/CORONASTEP-Report-77.html //eau.gouvernement.lu/fr/actualites/2021/06-juin/CORONASTEP-Report-77.html CORONASTEP Report 76 (Week 22) SARS-CoV-2 Sewage Surveillance in Luxembourg This report 76 presents the results of SARS-CoV-2 contamination of wastewater at the entrance of the 13 wastewater treatment plants analysed during the week 22 of 2021. The SARS-CoV-2 RNA flux measured in wastewater treatment plants... Fri, 04 Jun 2021 08:49:56 +0200 http://eau.gouvernement.lu/fr/actualites/2021/06-juin/CORONASTEP-Report-76.html //eau.gouvernement.lu/fr/actualites/2021/06-juin/CORONASTEP-Report-76.html CORONASTEP Report 75 (Week 21 + Week 22-Partial) SARS-CoV-2 Sewage Surveillance in Luxembourg This report 75 presents the results of SARS-CoV-2 contamination of wastewater at the entrance of the 13 wastewater treatment plants analysed during the week 21 and at the beginning of the week 22 of 2021. Only one sampling... Wed, 02 Jun 2021 08:36:52 +0200 http://eau.gouvernement.lu/fr/actualites/2021/06-juin/CORONASTEP-Report-75.html //eau.gouvernement.lu/fr/actualites/2021/06-juin/CORONASTEP-Report-75.html CORONASTEP Report 74 (Week 20) SARS-CoV-2 Sewage Surveillance in Luxembourg This report 74 presents the results of SARS-CoV-2 contamination of wastewater at the entrance of the 13 wastewater treatment plants analysed during the week 20 of 2021. The SARS-CoV-2 RNA flux measured in wastewater treatment plants... Tue, 25 May 2021 08:26:16 +0200 http://eau.gouvernement.lu/fr/actualites/2021/05-mai/CORONASTEP-Report-74.html //eau.gouvernement.lu/fr/actualites/2021/05-mai/CORONASTEP-Report-74.html CORONASTEP Report 73 (Week 20-Partial) SARS-CoV-2 Sewage Surveillance in Luxembourg This report 73 presents the results of SARS-CoV-2 contamination of wastewater at the entrance of the 13 wastewater treatment plants analysed at the early beginning of the week 20 of 2021. The SARS-CoV-2 RNA flux measured... Tue, 18 May 2021 15:41:21 +0200 http://eau.gouvernement.lu/fr/actualites/2021/05-mai/CORONASTEP-Report-73.html //eau.gouvernement.lu/fr/actualites/2021/05-mai/CORONASTEP-Report-73.html CORONASTEP Report 72 (Week 19) SARS-CoV-2 Sewage Surveillance in Luxembourg CORONASTEP Report 72 (Week 19) SARS-CoV-2 Sewage Surveillance in Luxembourg This report 72 presents the results of SARS-CoV-2 contamination of Fri, 14 May 2021 15:26:08 +0200 http://eau.gouvernement.lu/fr/actualites/2021/05-mai/CORONASTEP-Report-72.html //eau.gouvernement.lu/fr/actualites/2021/05-mai/CORONASTEP-Report-72.html CORONASTEP Report 71 (Week 18) SARS-CoV-2 Sewage Surveillance in Luxembourg This report 71 presents the results of SARS-CoV-2 contamination of wastewater at the entrance of the 13 wastewater treatment plants analysed during the week 18 of 2021. The SARS-CoV-2 RNA flux measured in wastewater treatment plants... Fri, 07 May 2021 11:07:03 +0200 http://eau.gouvernement.lu/fr/actualites/2021/05-mai/CORONASTEP-Report-71.html //eau.gouvernement.lu/fr/actualites/2021/05-mai/CORONASTEP-Report-71.html CORONASTEP Report 70 (Week 18-Partial) SARS-CoV-2 Sewage Surveillance in Luxembourg This report 70 presents the results of SARS-CoV-2 contamination of wastewater at the entrance of the 11 wastewater treatment plants analysed at the early beginning of the week 18 of 2021. The flux of SARS-CoV-2 RNA... Tue, 04 May 2021 14:44:00 +0200 http://eau.gouvernement.lu/fr/actualites/2021/05-mai/CORONASTEP-Report-66.html //eau.gouvernement.lu/fr/actualites/2021/05-mai/CORONASTEP-Report-66.html Vorstellung der neuen Starkregengefahren- und Risikokarten - Die Gefahren kennen bevor es zum Starkregenereignis kommt Nach den verheerenden Starkregenereignissen in Luxemburg aus den Jahren 2016 und 2018, verffentlicht das Wasserwirtschaftsverwaltung (AGE) nun Starkregengefahren- und Risikokarten, die den Gemeinden helfen sollen, die Gefahren und Risiken von solchen Ereignissen zu erkennen und zu reduzieren. Mon, 03 May 2021 12:03:42 +0200 http://gouvernement.lu/de/actualites/toutes_actualites/communiques/2021/05-mai/03-starkregengefahren-risikokarten.html //gouvernement.lu/de/actualites/toutes_actualites/communiques/2021/05-mai/03-starkregengefahren-risikokarten.html Um Wee fir d'Erreeche vum gudden Zoustand vun eise Gewsser ? Digital Virstellung vum Projet vum 3. Waasserbewirtschaftungsplang D'Joer 2021 steet ganz besonnesch am Zeeche vum Gewsserschutz. An deem Kader stellt de Ministre fir mwelt, Klima an nohalteg Entwcklung, zesumme mat der Waasserverwaltung en Dnschdeg 4. Mee 2021 vun 18:00 bis 19:30 Auer de Projet vun der drtter Editioun vum Waasserbewirtschaftungsplang vir. Fri, 30 Apr 2021 13:04:55 +0200 http://gouvernement.lu/lb/actualites/toutes_actualites/communiques/2021/04-avril/30-virstellung-projet-waasserbewirtschaftungsplang.html //gouvernement.lu/lb/actualites/toutes_actualites/communiques/2021/04-avril/30-virstellung-projet-waasserbewirtschaftungsplang.html Aufruf zum WATERBLITZ Wasserqualitt geht uns alle etwas an- und wir knnen auch dazu beitragen Neben wichtigen Umweltdaten, die als Grundlage fr unser Entscheidungsfindung zum Schutz der nationalen Gewsser dienen, ist auch ein Umweltbewusstsein der Bevlkerung wichtig, nur bei noch breiterer Brgerbeteilgung zu... Wed, 28 Apr 2021 10:00:00 +0200 http://eau.gouvernement.lu/fr/actualites/2021/04-avril/Aufruf-zum-WATERBLITZ.html //eau.gouvernement.lu/fr/actualites/2021/04-avril/Aufruf-zum-WATERBLITZ.html Qualit des eaux de baignade Les eaux de surface suivantes sont ouvertes la baignade pendant la saison balnaire 2021 (1er mai - 30 septembre). Wed, 28 Apr 2021 08:51:17 +0200 http://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/communiques/2021/04-avril/28-qualite-eaux-baignade.html //gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/communiques/2021/04-avril/28-qualite-eaux-baignade.html Den mweltministre invitiert op den 1. mweltdag 2021 Dsen Donneschden 29. Abrll 2021 invitiert de Ministre fir mwelt, Klima an nohalteg Entwcklung vun 9 bis 16 Auer op sin 1. mweltdag a Form vun enger Livekonferenz iwwert den offiziellen Internetsite www.emwelt.lu oder iwwert d'Facebooksit vum mweltministre an. Tue, 27 Apr 2021 13:59:59 +0200 http://gouvernement.lu/lb/actualites/toutes_actualites/communiques/2021/04-avril/27-invitation-emweltdag.html //gouvernement.lu/lb/actualites/toutes_actualites/communiques/2021/04-avril/27-invitation-emweltdag.html Pollution de l'Ernz noire suite un accident de camion Depuis ce matin, l'Administration de la gestion de l'eau et les units du Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS) sont en intervention sur le CR 121 dans le Mllerthal pour lutter contre une pollution cause par un dversement de 15.000 litres de purin et d'une centaine de litres hydrocarbures du cours d'eau "Ernz noire" suite un accident de camion. Tue, 27 Apr 2021 13:47:38 +0200 http://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/communiques/2021/04-avril/27-pollution-ernz.html //gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/communiques/2021/04-avril/27-pollution-ernz.html CORONASTEP Report 66 (Week 16-Partial) SARS-CoV-2 Sewage Surveillance in Luxembourg This report 66 presents the results of SARS-CoV-2 contamination of wastewater at the entrance of eleven wastewater treatment plants analysed at the beginning of the week 16 of 2021. The flux of SARS-CoV-2 RNA measured in... Tue, 20 Apr 2021 14:44:00 +0200 http://eau.gouvernement.lu/fr/actualites/2021/04-avril/CORONASTEP-Report-66.html //eau.gouvernement.lu/fr/actualites/2021/04-avril/CORONASTEP-Report-66.html